Yksinkertaista ja selkeää perintätoimintaa.

Perimme kaikenlaisia saatavia. Velallinen voi olla yritys, yhdistys, kunta tai yksityishenkilö. Tai vaikkapa valtio. Meillä ei ole vuosipalkkioita eikä monimutkaisia sopimuksia.
Perityt varat tilitetään toimeksiantajalle välittömästi. Palkkion osalta noudatamme perintälain säännöksiä.

YRITYSPERINTÄ

  • Perintälain 10 §:n 1 mom. mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut.

KULUTTAJASAATAVAT

  • Perintälain 10 a §:ssä on säädetty kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismäärä, joka velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuvina kuluina.

JÄLKIPERINTÄ (vanhat epävarmat saatavat)

  • Perintälain 10 §:n 1 mom. mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut.

Ehdot

Noudatamme perintälain edellyttämää hyvää perintätapaa ja seuraavia perintäehtoja:

  1. Toimeksiantaja vastaa toimeksiantoon liittyvien saatavien määristä ja asiatietojen oikeellisuudesta.
  2. Perintä käynnistetään kirje- ja puhelinperinnällä.
  3. Jos maksua tai maksusopimusta ei saada aikaiseksi, selvitämme velallisen maksukyvyn oikeudellista perintää varten.
  4. Mikäli velallinen havaitaan maksukyvyttömäksi, annamme pyydettäessä ns. estetodistuksen, jolla saatava voidaan kirjata luottotappioksi.
  5. Mikäli saatavaan ei saada suoritusta vapaaehtoisella perinnällä, käynnistetään harkinnan perusteella oikeudellinen perintä, jossa saatavalle haetaan ns. yksipuolinen tuomio, joka on ulosmittauksen perusta.
  6. Oikeuden päätös toimitetaan ulosottoviranomaiselle täytäntöönpantavaksi.