YKSILÖLLISTÄ PERINTÄTOIMINTAA

Olemme perintätoimen asiantuntija. Yli 20-vuoden kokemuksemme luottokaupan ja perinnän alalta takaa toimeksiantojen tehokkaan ja nopean hoitamisen. 
Hyvin suunnitellut palvelut, ammattitaitoiset työntekijät, edistyksellinen tekniikka sekä asiakaslähtöinen asenne mahdollistaa toimeksiantajiemme saatavien perinnän vaarantamatta heidän asiakassuhteitaan.

EPÄVARMAT SAATAVAT OVAT USEIN PUHDASTA RAHAA

Kysymys on vain siitä, kuinka nopeasti siirrätte saatavanne perittäväksemme. Perimme myös "vaikeat" tapaukset. Voitte jättää perittäväksemme myös vanhat ja kirjanpidosta jo poistetut saatavat.

PERINNÄN ASIANTUNTIJA

Finnperintä perii kaikenlaisia saatavia, myös luottotappioiksi kirjattuja laskusaatavia ja oikeuden päätöksiä.
Jälkiperintä tarkoittaa poistettujen/luottotappioiksi kirjattujen saatavien pitkäaikaista seurantaa ja perintää. Mikäli ulosottotoimenpiteistä huolimatta saatava on edelleen kokonaan tai osittain maksamatta, annamme  estetodistuksen, jolla saatavan voi kirjata luottotappioksi. Samalla saatava siirretään jälkiperintään odottamaan velallisen talouden parantumista tai mahdollista työhönmenoa.
Jälkiperinnän aikana seuraamme säännöllisin väliajoin velallisen taloudellisessa asemassa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.
Jälkiperinnällä estetään myös saatavan vanheneminen. Käräjäoikeuden antaman maksutuomion voimme voimassaolevan lainsäädännön mukaan pitää täytäntöönpanokelpoisena koko velan olemassaolon ajan toimittamalla päätöksen ulosottoon riittävän usein.

Maksuvaikeudet ovat harvoin pysyviä

Jossain vaiheessa tulevaisuudessa velallinen saa asiansa todennäköisesti kuntoon. Finnperintä valvoo saataviasi ja varmistaa, että ne pysyvät lainvoimaisina. Näin saatavasi ovat päällimmäisenä pinossa sinä päivänä, kun asiakkaallasi on taas valmiuksia maksaa.

Pidämme saatavat voimassa

Pystymme nopeasti toimittamaan haasteen velalliselle, jonka velat ovat maksamatta. Näin taataan, että saatavasi eivät vanhene, vaan ne säilyvät perimiskelpoisina.

Joustavaa ja ammattimaista toimintaa

Autamme sinua perimään saatavasi niin nopeasti kuin mahdollista. Ryhdymme oikeisiin toimenpiteisiin oikeaan aikaan, käytämme nykyaikaista tietojärjestelmäämme ja henkilökuntamme tietää kuinka velallisia käsitellään.
Olemme asiantuntevia, tarkkoja ja sinnikkäitä.
Olemme taitavia vaikeissa ja aikaa vievissä toimeksiannoissa. Emme luovuta vain siksi, että joku on sanonut, että saatavia on mahdoton periä. Mikään ei ole mahdotonta – kunhan on tietoa, taitoa ja kokemusta. Meillä Finnperinnässä on!